Zpět
Zpět
Zpět

Konsolidační balíček a benefity od 1.1.2024

Odpovědi na tyto dotazy představují pouze náš odborný názor postavený na aktuálně dostupných informacích a zkušenostech. Nelze je považovat za jakoukoliv formu daňového poradenství. Smyslem těchto odpovědí je poskytnout vám v současné nepřehledné situaci alespoň základní informace k problematice nové legislativní úpravy benefitů očekáváné od ledna 2024.

Roční limit a kategorie

Jak se bude stanovovat výše ročního limitu pro volný čas (v současném návrhu polovina průměrné měsíční mzdy za minulé období za zdaňovací období) a jak se ji včas dozvíme?
Průměrná mzda je definována v §21g ZDP. Pro rok 2023 je stanovena ve výši 40 324 Kč. Jakmile bude stanovena pro každý příslušný rok, vždy vás budeme včas informovat. Nemusíte tedy nic sledovat.

Liší se limit pro některé kategorie? Zůstává limit 20 tis. na rekreaci?
Neliší. Naopak se ruší se limit pro rekreaci a zájezdy a všechny ostatní volnočasové benefity by nově měly mít jen jeden souhrnný limit ve výši poloviny průměrné měsíční mzdy.

Je nějaký limit i měsíční?
Ne. Žádný měsíční limit není, plánovaný limit je vždy na kalendářní rok.

"Okamžik poskytnutí" benefitu

Kdy nastává? Je důležité, kdy jsou body „načtené“ nebo „čerpané“ (vyúčtované)?
Načtení virtuálních bodů není z pohledu zákona vůbec podstatné. Důležité je, kdy jsou body čerpané nebo využité, tzn. z pohledu dokladu pro vaše účetnictví vyúčtované. Z tohoto pohledu tedy není rozhodující, jestli jde o body z letošního rozpočtu nebo rozpočtu na příští rok. Důležité je, aby od účinnosti zákona zaměstnanec v kategoriích spadajících do limitu čerpal ročně benefity max. ve výši poloviny průměrné měsíční mzdy.

Jak postupovat v případě odlišného finančního a kalendářního roku?
Zde jde o stejný případ jako v minulé otázce. Podstatné je, kdy zaměstnanec body čerpal, resp. využil (např. objednávkou v cafeterii nebo platbou benefitovou kartou). Není důležité, z jakého titulu nebo kdy je získal.

Roční limit a více zaměstnavatelů

Je limit souhrnný pro více zaměstnavatelů? Co se bude dít v případě více pracovních poměrů?
Není. Limit platí pro jednoho zaměstnavatele a jedno zdaňovací období. Více pracovních poměrů (zaměstnavatelů) se limit navyšuje pro každého zaměstnavatele, tzn. např. v případě benefitů poskytnutých od dvou různých zaměstnavatelů se limit navyšuje a rovnal by se jedné průměrné měsíční mzdě (pro rok 2023 tedy 40 324 Kč).

Důsledky změn pro stávající systém

Jak postupovat u bodů načtených v minulosti?
Pokud už byly vyúčtovány a prošly vaším účetnictvím, zaměstnanci je mohou podle našeho názoru vycházejícího z aktuálně dostupných materiálů dočerpat i v příštím roce, aniž by zasahovaly do limitu pro příští rok. Pokud jsou zatím jen v podobě virtuálních bodů, platí totéž, co se týká „okamžiku poskytnutí benefitu“ – důležitý je moment čerpání, nikoliv načtení v podobě virtuálních bodů. V této oblasti se ještě radíme s dalšími odborníky a sledujeme všechny dostupné prameny, abychom vám byli co nejdříve schopni doporučit ten nejlepší a daňově správný postup.

Jaké budou daňové dopady u zaměstnavatele a zaměstnance v případě překročení limitu?
Vše nad limit bude považováno za zdanitelný příjem zaměstnance s povinností odvést z tohoto plnění pojistné na SZ a ZP. Výše těchto odvodů pak závisí na ročním příjmu zaměstnance. Z pohledu zaměstnavatele jde o daňově uznatelný náklad s odvody pojistného.

Zvláštní kategorie a výjimky

Existují nějaké výjimky? Co se do limitu počítat nebude?
Ano, existují. Některé benefity se budou do limitu počítat nebudou. Koaliční pozměňovací návrh např. sám výslovně uvádí teambuilding (za splnění podmínek přiměřenosti) jako benefit, který se např. do limitu nezahrnuje. Větší detail naleznete v tabulce benefitů, kterou jsme vám zaslali společně s Návodem na další postup. U služeb typu např. některých forem zdravotní péče apod. vám doporučujeme kontaktovat přímo vašeho dodavatele a u něj si zjistit jeho názor na (ne)zařazení takového benefitu do limitu.

Vztahuje se nový limit i na stravování?
Ne. Stravování se limit pro volný čas netýká.

Nová pravidla v Benefit Plus

Jak bude Benefit Plus reagovat na nová pravidla?
Nyní jsme především rádi, že vláda uznala význam benefitů jako důležitého nástroje firemní zaměstnanecké politiky a ustoupila z původního záměru daňové osvobození úplně zrušit. Sledujeme ale situaci téměř den po dni a neustále aktualizujeme naše přístupy. Už nyní jsme pro vás ale připravili alespoň základní Návod, abyste věděli, jak nyní krok po kroku postupovat a měli i materiál pro vaše interní potřeby.

Dokáže cafeterie hlídat i souhrnný limit?
Ano, jsme připraveni systém nastavit podle nových pravidel.

Budou možné nějaké reporty pro potřeby HR a účtárny?
Počítáme s tím. Např. v případě, kdy by zaměstnanec čerpal nad limit a takové plnění se stalo předmětem zdanění a zpojištění, můžeme vám zasílat reporty pro vaši účtárnu, kde půjde tato plnění odlišit.

Doporučení k postupu

Jaké je vaše doporučení k postupu vzhledem k novým pravidlům?
Nežli přijde zákon v účinnost, radíme vyčkat a sledovat informace přímo od nás, např. na našem LinkedIn profilu. Až k tomu dojde, bude třeba přijmout jednotný postup pro všechny zaměstnance. Nicméně i tak vám bude náš systém k dispozici s pružným nastavením, aby vyhovoval vašim potřebám a požadavkům. Jsme zde pro vás pro všechny vaše další dotazy nebo upřesnění.