Zpět
Zpět
Zpět

O e-stravenkách

Jak šetří

Stravenka nepodléhá dani z příjmu, pro zaměstnavatele se však jedná o daňově uznatelný náklad, díky kterému může snížit daňový základ, a tím pádem i daňovou povinnost. Zaměstnavatel na stravenku přispívá 55 % a 45 % z její hodnoty je hrazeno zaměstnancem.

Díky e-stravenkám tedy ušetříte 33,8 % na odvodech na sociální pojištění, zdravotním připojištění a daních.

Na straně zaměstnance je 55 % příspěvek zaměstnavatele rovněž osvobozen na odvodech na sociální pojištění, zdravotním připojištění a daních. Zaměstnanec tedy zvýší svůj příjem o 26 %.

Dopřejte svým zaměstnancům nejflexibilnější e-stravenky na českém trhu