Zpět
Zpět
Zpět

Jak vlastně cafeterie šetří?

Vše vychází ze zákona

Částka, kterou poskytuje zaměstnavatel zaměstnancům v benefitových bodech, je pro zaměstnance osvobozena od daně z příjmů a odvodů sociálního i zdravotního pojištění, takže oproti mzdě ušetří 26,6 %. Zaměstnavatel pak od ledna 2024 ušetří na sociálním a zdravotním pojištění 5,7 % ve srovnání se stejnou částkou poskytnutou ve hrubé mzdě. A přestože je od 1.1.2024 limit pro celkové čerpání stanoven na polovinu průměrné měsíční mzdy, je to příjemné, no ne?

Vzorový příklad úspory od 1. 1. 2024

Celková odměna ve výši 25 000 Kč

Poskytnuto v peněžní formě 25 000 Kč 24 000 Kč
Poskytnuto v benefitech 0 Kč 1 000 Kč
Poskytnuto v peněžní formě 25 000 Kč 24 000 Kč
Pojistné na SP zaměstnavatel 6 200 Kč 5 925 Kč
Pojistné na ZP zaměstnavatel 2 250 Kč 2 160 Kč
Zdanitelný příjem celkem 25 000 Kč 24 000 Kč
Pojistné na SP 1 775 Kč 1 704 Kč
Pojistné na ZP 1 125 Kč 1 080 Kč
Daň z příjmů 1 180 Kč 1 030 Kč
Daň z příjmů a pojistné na SP a ZP 4 080 Kč 3 814 Kč
Čistý příjem (mzda v peněžní formě) 20 920 Kč 21 186 Kč
Čistý příjem (naturální mzda) 0 Kč 1 000 Kč
Čistý příjem celkem 20 920 Kč 21 186 Kč
Úspora pro zaměstnance (v %)   26,6 %
Odvody zaměstnavatele na SP a ZP 8 450 Kč 8 112 Kč
Rozdíl v odvodech na SP a ZP   338 Kč
Daňová uznatelnost nákladů 25 000 Kč 24 000 Kč
Daň z příjmů právnických osob -7 025 Kč -6 744 Kč
Rozdíl na DPPO   -281 Kč
Celkový dopad na zaměstnavatele (v %)   5,7 %

Ušetřit firemní náklady, ale nešetřit na zaměstnancích je chytrá filozofie každé dobře fungující firmy.

Jak můžete ušetřit?

  • Zaveďte s námi cafeterii

    Vyhnete se tak zvyšování mezd. Zaměstnanci zároveň získají od 26,6 % více a firma ušetří 5,7 % nákladů.

  • Zmírněte dopad snižování mezd

    Pokud musíte snižovat mzdy, převeďte část do benefitů. Reálný pokles příjmů vašich zaměstnanců bude o 26,6 % menší.

  • Vyberte si svůj swap

    Zaměstnanci získají možnost převést část mzdy do cafeterie, tím si zvýší reálný příjem a vy snížíte náklady.

Spočítejte si náklady a úsporu přímo pro vás

Cafeterie šetří za každých okolností

Je to jednoduché. Vaši zaměstnanci najdou v cafeterii takové položky, které zkrátka nakupovat potřebují. Bez ohledu na to, v jaké době nebo situaci se nacházejí. Když je navíc mohou nakupovat prostřednictvím zaměstnaneckých benefitů, získají tím při nákupu o 26,6 % částky navíc. Tímto způsobem vaše společnost zároveň reálně šetří náklady.

Ať mluví fakta

Podle Českého statistického úřadu je průměrná roční částka vydaná na zdraví 3 870 Kč na jednoho člena domácnosti. Z toho 2 796 Kč připadá na léčiva a zdravotnické prostředky a 921 Kč na ambulantní zdravotní péči. Průměr finálních investic do zdraví je tak až 2,6 % z celkových spotřebních výdajů domácnosti za rok! A to není málo. Za vzdělání pak utratí během roku jeden člen průměrné české domácnosti 1 440 Kč, což je celé 1 % z celkových spotřebních výdajů.