Zpět
Zpět
Zpět

Jak vlastně cafeterie šetří?

Vše vychází ze zákona

Částka, kterou poskytuje zaměstnavatel zaměstnancům v benefitových bodech, je pro zaměstnance osvobozena od daně z příjmů a odvodů sociálního i zdravotního pojištění, takže oproti mzdě ušetří 26 %. Zaměstnavatel pak ušetří na sociálním a zdravotním pojištění 8,3 % ve srovnání se stejnou částkou poskytnutou ve hrubé mzdě. A to je příjemné, no ne?

Vzorový příklad úspory

Celková odměna ve výši 25 000 Kč

Poskytnuto v peněžní formě 25 000 Kč 24 000 Kč
Poskytnuto v benefitech 0 Kč 1 000 Kč
Poskytnuto v peněžní formě 25 000 Kč 24 000 Kč
Pojistné na SP zaměstnavatel 6 200 Kč 5 925 Kč
Pojistné na ZP zaměstnavatel 2 250 Kč 2 160 Kč
Zdanitelný příjem celkem 25 000 Kč 24 000 Kč
Pojistné na SP 1 625 Kč 1 560 Kč
Pojistné na ZP 1 125 Kč 1 080 Kč
Daň z příjmů 1 080 Kč 1 030 Kč
Daň z příjmů a pojistné na SP a ZP 3 930 Kč 3 670 Kč
Čistý příjem (mzda v peněžní formě) 21 070 Kč 21 330 Kč
Čistý příjem (naturální mzda) 0 Kč 1 000 Kč
Čistý příjem celkem 21 070 Kč 21 330 Kč
Úspora pro zaměstnance (v %)   26 %
Odvody zaměstnavatele na SP a ZP 8 450 Kč 8 112 Kč
Rozdíl v odvodech na SP a ZP   338 Kč
Daňová uznatelnost nákladů 25 000 Kč 24 000 Kč
Daň z příjmů právnických osob -6 356 Kč -6 101 Kč
Rozdíl na DPPO   -255 Kč
Celkový dopad na zamsěstnavatele (v %)   8,30 %

Ušetřit firemní náklady, ale nešetřit na zaměstnancích je chytrá filozofie každé dobře fungující firmy.

Jak můžete ušetřit?

  • Zaveďte s námi cafeterii

    Vyhnete se tak zvyšování mezd. Zaměstnanci zároveň získají od 26 % více a firma ušetří 8,3 % nákladů.

  • Zmírněte dopad snižování mezd

    Pokud musíte snižovat mzdy, převeďte část do benefitů. Reálný pokles příjmů vašich zaměstnanců bude o 26 % menší.

  • Vyberte si svůj swap

    Zaměstnanci získají možnost převést část mzdy do cafeterie, tím si zvýší reálný příjem a vy snížíte náklady.

Cafeterie šetří za každých okolností

Je to jednoduché. Vaši zaměstnanci najdou v cafeterii takové položky, které zkrátka nakupovat potřebují. Bez ohledu na to, v jaké době nebo situaci se nacházejí. Když je navíc mohou nakupovat prostřednictvím zaměstnaneckých benefitů, získají tím při nákupu o 26 % částky navíc. Tímto způsobem vaše společnost zároveň reálně šetří náklady.

Ať mluví fakta

Podle Českého statistického úřadu je průměrná roční částka vydaná na zdraví 3 870 Kč na jednoho člena domácnosti. Z toho 2 796 Kč připadá na léčiva a zdravotnické prostředky a 921 Kč na ambulantní zdravotní péči. Průměr finálních investic do zdraví je tak až 2,6 % z celkových spotřebních výdajů domácnosti za rok! A to není málo. Za vzdělání pak utratí během roku jeden člen průměrné české domácnosti 1 440 Kč, což je celé 1 % z celkových spotřebních výdajů.