Zpět
Zpět
Zpět
O Benefit Plus

Rok 2014: Začátek e-stravenek Benefit Plus

Rok 2013, v Česku stále neotřesitelně panují papírové stravenky. Pravidelně se počítají, distribuují, rozdávají a odevzdávají do rukou zaměstnanců. Administrativní pracovníci zahrnují čas a úsilí na tuto tradiční metodu. Až do okamžiku, kdy Václav Kurel vykřikne: „Heuréka! Digitalizujeme svět stravenek.“ A tak v roce 2014 představí světu první e-stravenky, které přinášejí nejen inovaci, ale také moderní přístup do každodenního stravování zaměstnanců.