Zpět
Zpět
Zpět

SWAP

 • Co je to Salary nebo Bonus Swap a proč je výhodný?

  Jedná se o možnost převedení části hrubé mzdy nebo bonusů do podoby naturální mzdy a její čerpání formou cafeterie se všemi výhodami, které z toho pro zaměstnance plynou. Úspora je jak na straně zaměstnance, tak na straně zaměstnavatele.

 • Jak je to z pohledu legislativy?

  Flexibilní využití cafeterie je v souladu s § 119 zákoníku práce možné pouze v případě, kdy zaměstnanec vyjádří svůj souhlas s poskytováním části mzdy v nepeněžní formě. Flexibilní využití cafeterie je umožněno výhradně až po uzavření Dohody o podmínkách poskytování naturální mzdy.

 • Co obnáší implementace?

  Vždy je nutné připravit návrh dohody a vnitřní předpis zaměstnavatele upravující pravidla poskytování naturální mzdy a pravidla flexibilního využití cafeterie. Důležité je se vším seznámit zaměstnance napříč celou firmou.

  Bez ohledu na pravidla obsažená v Dohodě o podmínkách poskytování naturální mzdy a vnitřním předpise, bude vždy zaručená minimální mzda vyplacena v penězích.

 • Je tato služba zpoplatněna?

  Ano, služba je zpoplatněna. Se vším vám pomůže náš renomovaný daňový poradce. Díky spolupráci s ním budete mít jistotu správného nastavení všech procesů a postupů. Máte o zavedení Salary Swap / Bonus Swap zájem? Neváhejte a kontaktuje nás.